News

Mir scheissen eis Waff nei an,  virum Bock.

Zu Feelen beim Pol den 11 Mé an dono e klengen Maufel an e Patt.

Weldzeléeungscours beim Lou zu Angelduerf

Mir kreien vun engem Metzlermeechter gewisen,wéi én et richtech mescht a

waat mir schons emmer falsch gemaach hun.

Den 23.  Mé am Resto Aeppel a Biren

Comments are closed.